VCA certificaat verlengd tot 2020!

Naast de jaarlijkse controle-audits, komt de certificatie-instelling TÜV elke drie jaar bij ons een dag lang een uitgebreide herhalingsaudit houden voor een hercertificering van de VCA-eisen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het certificaat toont aan dat Arends veilig en milieuvriendelijk werkt. Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat bedrijven over een VCA-certificaat beschikken. Voor ons zijn veiligheid, gezondheid en milieu aandachtspunten die standaard in de dagelijkse werkzaamheden worden meegenomen.

Bekijk hier het VCA certificaat