Arends haalt twee TCVT Certificaten!

In de afgelopen periode hebben Jurgen Arends en medewerker Mark Hoksbergen beide met succes het TCVT Certificaat behaald. Het TCVT Certificaat van Vakbekwaamheid is afgegeven op basis van het certificatieschema Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie conform de DNV Certificatieprocedure 3.C.4. Met dit certificaat mogen Jurgen en Mark vanaf nu ook hijswerkzaamheden met een zware hijskraan uitvoeren.

Hijswerkzaamheden

Behalve onze chauffeurs, zijn ook onze twee MAN vrachtwagens TCVT gekeurd. Het TCVT-certificaat van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport is bedoeld voor machinisten die hijswerkzaamheden uitvoeren met een hijskraan van 10tm of zwaarder. Dit is verplicht volgens de Arbowet. Het certificaat is ontwikkeld om de veiligheid bij hijswerkzaamheden en aanpalende activiteiten te vergroten.  

Met het behalen van het nieuwe TCVT-certificaat toont Arends wederom aan het belangrijk te vinden om te investeren in de juiste certificeringen en gekwalificeerd personeel.

Bekijk hier het TVCT-certificaat.