Grondzuigtechniek

Snelle en veilige grondzuiging met zo min mogelijk hinder

Grondzuigen is een moderne techniek waar met een speciaal ontwikkelde ‘zuigmachine’ de ondergrondse infrastructuur kan worden blootgelegd, zonder beschadigingen van de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen. Onze grondzuigmachines kunnen worden ingezet in grond-, water- en wegenbouw, bij kabel- en leidingbeheer, railbeheer, maar ook bij milieu, precisiewerk en werkzaamheden in de industrie.

Deze nieuwe techniek wordt met name toegepast op locaties waar beperkte ruimte aanwezig is en/of waar materiaal op risicovolle locaties verwijderd moet worden. Door het gebruik van een vrachtauto met zuiginstallatie wordt het aantal schades aan kabels en leidingen tot een minimum beperkt, en is de wegopbreking zo klein mogelijk.

Voordelen van een grondzuigmachine:

 • Zeer nauwkeurige bodemwerkzaamheden
 • Snelheid en veiligheid in risicogebieden
 • Minimale verkeersoponthoud
 • Schoon bouwterrein

3 grondzuigmachines

Wij beschikken over 3 verschillende grondzuigmachines, namelijk een Grondzuigauto, een Vacuümzuigauto en een Vac-Ex grondzuiger. Deze kunnen o.a. worden ingezet voor:

 • Opsporen van kabels en leidingen
 • Leegzuigen/schoonmaken van kelders en kruipruimtesOpzuigen van grond, modder, zand, puin
 • Blootleggen van boomwortels
 • Openleggen van bouwputten
 • Riool problemen
 • Proefsleuven maken
 • Vrij zuigen van palen / koppen van heipalen
 • Leegzuigen van buizen
 • Groeiplaatsverbetering

Grondzuigauto

Onze MAN grondzuigauto is nieuw. De capaciteit van de grondzuigauto is 5 m3 en door de 4 x 4 aandrijving en de grote bodemvrijheid is de grondzuigauto tevens zeer geschikt om op onverhard terrein en op moeilijk begaanbare plekken grondzuigwerkzaamheden te verrichten.

De grondzuigauto is uitgerust met:
• Gasdetectiemeter
• Afstandsbediening
• 1 en 2 turbines
• Reco Drive Hulpstukken
• Hogedrukwater
• Div. hulpstukken

Vacuümzuigauto

Met onze speciale vacuümzuigauto kunnen we eenvoudig blubber en andere grondsoorten vacuüm zuigen. De vacuümzuigauto is uitgerust met:
• Hoge druk water
• Capaciteit 5 m3
• Div. hulpstukken

Vac-Ex grondzuiger

Onze Vac-Ex grondzuiger is ideaal voor locaties waar beperkte ruimte aanwezig is en/of waar materiaal op risicovolle locaties verwijderd moet worden. Onze Vac-Ex grondzuiger is compact en wendbaar en voor veel uiteenlopende doelen inzetbaar.

De Vac-Ex grondzuiger is uitgerust met diverse hulpstukken en heeft een capaciteit van 0,3 m3.

Bekijk voor meer informatie over de praktische toepassing van de Vac-Ex dit mooie project in de binnenstad van Doetinchem.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over grondzuigtechniek of wilt een van onze machines inhuren voor een project? Aarzel niet en neem contact met ons op.